Aktualności

Z dniem 27.01.2020r. złożył rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Pan Antoni Mainczyk.
Z dniem 27.01.2020r. Pani Maria Markiton została odwołana z pełnienia funkcji Prokurenta.

Informacje o spółce

 • Przedsiębiorstwo Spedycyjno-Transportowe „TRANSGÓR” S.A.
  Adres: ul. Jankowicka 9, 44-200 Rybnik
  Numer KRS: 0000083865
  Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
  Kapitał akcyjny: 779 140,00 zł.
  NIP: 642-000-01-51
  REGON: 272193436
 • ZARZĄD:
  Sławomir Wawrzyniak – Prezes Zarządu
  Piotr Fusiarski – Wiceprezes Zarządu
  Andrzej Gruszka – Wiceprezes Zarządu
 • RADA NADZORCZA:
  Jan Jadczyk – Przewodniczący
  Marian Dziwok – Wiceprzewodniczący
  Czesław Grzesik – Członek
  Bronisława Binek-Cervantes – Członek
  Barbara Halikowska – Członek

Statut

Treść statutu (plik pdf)