Podstawowe informacje o spółce

  1. Nazwa: TRANSGÓR RECYCLING
  2. Forma prawna: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  3. Siedziba i adres: 44-268 Jastrzębie-Zdrój, ul. Norwida 34
  4. Numer KRS: 0000870390
  5. Sąd rejestracyjny: Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
  6. Wysokość kapitału zakładowego: 5.000,00 zł
  7. NIP: 633-224-29-20
  8. REGON: 387546408

ZARZĄD:
Andrzej Gruszka – Prezes