Treści klauzul informacyjnych

Klauzula dla klientów
Klauzula - treść (plik pdf)

Klauzula dla Pracowniczych Planów Kapitałowych
Klauzula PPK - treść (plik pdf)

Klauzula dla rejestru akcjonariuszy
Klauzula RAS - treść (plik pdf)

Klauzula ogólna
Klauzula - treść (plik pdf)