USŁUGI

P.S.T. Transgór S.A. oferuje usługi
w następującym zakresie

 • TRANSPORT OSÓB

  • transport autobusowy komunikacji miejskiej
  • transport autobusowy turystyczny

 • GOSPODARKA ODPADAMI

  • wywóz odpadów stałych (z pojemników 110l, 120l, 240l, 1100l, od kp-5 do kp-30, prasokontenerów i kontenerów z prasą stacjonarną) i płynnych samochodem asenizacyjnym
  • odbiór gruzu, odpadów poremontowych, pobudowlanych i wielkogabarytowych
  • odbiór odpadów poprodukcyjnych, niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne takich jak: oleje przepracowane, płyny chłodnicze i hamulcowe, filtry, czyściwo zaolejone i inne sorbenty, zużyta odzież robocza, świetlówki, szlamy, zużyte urządzenia elektroniczne i elektryczne oraz wiele innych po okazaniu reprezentatywnej próbki
  • selektywną zbiórkę surowców wtórnych (papier, szkło, plastik, złom stalowy, aluminiowy) od klientów indywidualnych i firm
  • niszczenia dokumentów oraz elektronicznych nośników informacji
  • ciągłą sprzedaż wszystkich rodzajów pojemników i estetycznych stojaków do selektywnej zbiórki
  • transport odpadów komunalnych, wielkogabarytowych oraz niebezpiecznych
  • profesjonalne doradztwo w dziedzinie ekologii i gospodarki odpadami

 • TRANSPORT TOWARÓW

  • wynajem samochodów samowyładowawczych
  • wynajem ciągników z naczepami
  • wynajem samochodów skrzyniowych
  • wynajem ciagników balastowych
  • wynajem ładowarek

 • STACJE KONTROLI POJAZDÓW

  • badania wszystkich rodzajów pojazdów
  • sprzedaż naklejek ekologicznych

 • SZKOLENIA KIEROWCÓW

  • szkolenia na prawo jazdy kat B, C, D, E do C
  • kwalifikacja wstępna kierowców

 • STACJE PALIW

  • sprzedaż paliw: beznyna bezołowiowa 95, olej napędowy
  • automatyczna sprzedaż paliwa na kartę dla firm

P. S. T. Transgór S.A. © 2009